Onze scholen

Elan Onderwijsgroep is de rechtsopvolger van Stichting Radius en Onderwijsgroep Fier, die gevestigd is in Stiens. Twintig scholen gevestigd in de gemeenten Noardeast-Fryslân, Leeuwarden en Waadhoeke werken samen in Elan Onderwijsgroep. Hieronder vindt u op het kaartje een overzicht van al onze scholen.

Overzicht gegevens van de scholen

Hieronder staat een overzicht van de gegevens van onze scholen. Geïnterseerd in één van de scholen, neem dan even een kijkje op de schoolwebsite van de school voor meer informatie over de school. Kennismaken met de school ? Vul dan het contactformulier op de schoolwebsite in.

1. OBS Arjen Roelofsskoalle

Leijesterpaed 4
9054 KM Hijum 
0518 43 1900
arjenroelofsskoalle@elanowg.nl
Bezoek de schoolwebsite

2. OBS De Jint

Plataanstrjitte 2
9051 RB Stiens
058 257 1898
dejint@elanowg.nl
Bezoek de schoolwebsite

3. OBS De Twilling

Ieleane 8
9051 LP Stiens 
058 257 5998
detwilling@elanowg.nl
Bezoek de schoolwebsite

4. OBS Op 'e Trije

Hegebeintumerdyk 16
9172 GP Ferwert 
0518 41 1953 
opetrije@elanowg.nl
Bezoek de schoolwebsite


5. OBS Op 'e Dobbe

Finne 42
9074 AV Hallum 
0518 43 1700
opedobbe@elanowg.nl
Bezoek de schoolwebsite

6. OBS 't Fonnemint

Dordtse straat 40
9076 CP St. Annaparochie
0518 40 1129
fonnemint@elanowg.nl
Bezoek de schoolwebsite

7. De Twiner

Georg van Saksenstraat 14
9079 KG Sint Jacobiparochie
0518 49 1839
detwiner@elanowg.nl
Bezoek de schoolwebsite

8. SWS De Fierljepper

M. Beckstraat 65
9077 SR Vrouwenparochie
0518 40 1682
defierljepper@elanowg.nl
Bezoek de schoolwebsite


9. Waadwizer

Johan Roordastrjitte 41
8851 EB Tzummarum
0518 48 1900
waadwizer@elanowg.nl
Bezoek de schoolwebsite

10. NT2 De Toverbal

Middelweg-West 178
9076 GE Sint Annaparochie
0518 40 1562
detoverbal@elanowg.nl
Bezoek de schoolwebsite

11. SBO De Bolder

IJsbaanweg 2
8801 ER Franeker
0517 39 2655
debolder@elanowg.nl
Bezoek de schoolwebsite

12.OBS Martenaskoalle

K. v/d Meijstrjitte 30
9045 PZ Bitgummole
058 253 1222
martenaskoalle@elanowg.nl
Bezoek de schoolwebsite


13. OBS Lyts Libben

Ds Eyck van Heslingastrjitte 1
9041 EG Berlikum
0518 46 1736
lytslibben@elanowg.nl
Bezoek de schoolwebsite

14. SWS Twaspan

Spoorstrjitte 7
9033 WJ Deinum
058 254 2083
twaspan@elanowg.nl
Bezoek de schoolwebsite

15. OBS De Romte

Skoallanswei 2
9035 BT Dronrijp
0517 23 1614
deromte@elanowg.nl
Bezoek de schoolwebsite

16. OBS De Pôlle

Skoallestrjitte 28
9034 GL Marsum
058 254 1681
depolle@elanowg.nl
Bezoek de schoolwebsite


17. OBS De Cingel

Orxmasingel 16A
9036 JW Menaam
0518 45 1663
decingel@elanowg.nl
Bezoek de schoolwebsite

18. OBS De Opslach

IJsbaanweg 4
8801 ER Franeker
0517 39 5110
deopslach@elanowg.nl
Bezoek de schoolwebsite

19. OBS De Steven

Noorderbolwerk 1
8801 KK Franeker
0517 39 1140
desteven@elanowg.nl
Bezoek de schoolwebsite

20. OBS De Oanset

Peinserweg 1b
8811 HK Ried
0517 26 9321
deoanset@elanowg.nl
Bezoek de schoolwebsite


iNNOVATORIUM

Ieleane 8 
9051 LP Stiens
058-253 9592
innovatorium@elanowg.nl
Bezoek de schoolwebsite