Onze scholen

Twintig scholen gevestigd in de gemeenten Noardeast-Fryslân, Leeuwarden en Waadhoeke werken samen in Elan Onderwijsgroep. Hieronder vindt u op het kaartje een overzicht van al onze scholen.

Overzicht gegevens van de scholen

Hieronder staat een overzicht van de gegevens van onze scholen. Geïnteresseerd in één van de scholen, neem dan een kijkje op de website van deze school. Kennismaken met de school ? Vul dan het contactformulier op de schoolwebsite in.

1. OBS Arjen Roelofsskoalle

Leijesterpaed 4
9054 KM Hijum 
0518 43 1900
arjenroelofsskoalle@elanowg.nl
Bezoek de website

2. OBS De Jint

Plataanstrjitte 2
9051 RB Stiens
058 257 1898
dejint@elanowg.nl
Bezoek de website

3. OBS De Twilling

Ieleane 8
9051 LP Stiens 
058 257 5998
detwilling@elanowg.nl
Bezoek de website

4. OBS Op 'e Trije

Hegebeintumerdyk 16
9172 GP Ferwert 
0518 41 1953 
opetrije@elanowg.nl
Bezoek de website


5. OBS Op 'e Dobbe

Finne 42
9074 AV Hallum 
0518 43 1700
opedobbe@elanowg.nl
Bezoek de website

6. OBS 't Fonnemint

Dordtse straat 40
9076 CP Sint Annaparochie
0518 40 1129
fonnemint@elanowg.nl
Bezoek de website

7. De Twiner

Georg van Saksenstraat 14
9079 KG Sint Jacobiparochie
0518 49 1839
detwiner@elanowg.nl
Bezoek de website

8. SWS De Fierljepper

M. Beckstraat 65
9077 SG Vrouwenparochie
0518 40 1682
defierljepper@elanowg.nl
Bezoek de website


9. Waadwizer

Johan Roordastrjitte 41
8851 EB Tzummarum
0518 48 1900
waadwizer@elanowg.nl
Bezoek de website

10. NT2 De Toverbal

Middelweg-West 178
9076 GE Sint Annaparochie
0518 40 1562
detoverbal@elanowg.nl
Bezoek de website

11. SBO De Bolder

IJsbaanweg 2
8801 ER Franeker
0517 39 2655
debolder@elanowg.nl
Bezoek de website

12. De Frije Fûgel

K. v/d Meijstrjitte 30
9045 PZ Bitgummole
058 253 1222
defrijefugel@elanowg.nl
Bezoek de website


13. OBS Lyts Libben

Ds Eyck van Heslingastrjitte 1
9041 EG Berltsum
0518 46 1736
lytslibben@elanowg.nl
Bezoek de website

14. SWS Twaspan

Spoorstrjitte 7
9033 WJ Deinum
058 254 2083
twaspan@elanowg.nl
Bezoek de website

15. OBS De Romte

Skoallânswei 2
9035 BT Dronryp
0517 23 1614
deromte@elanowg.nl
Bezoek de website

16. OBS De Pôlle

Skoallestrjitte 28
9034 GL Marsum
058 254 1681
depolle@elanowg.nl
Bezoek de website


17. OBS De Cingel

Orxmasingel 16A
9036 JW Menaam
0518 45 1663
decingel@elanowg.nl
Bezoek de website

18. OBS De Opslach

IJsbaanweg 4
8801 ER Franeker
0517 39 5110
deopslach@elanowg.nl
Bezoek de website

19. OBS De Steven

Noorderbolwerk 1
8801 KK Franeker
0517 39 1140
desteven@elanowg.nl
Bezoek de website

20. OBS De Oanset

Peinserweg 1b
8811 HK Ried
0517 26 9321
deoanset@elanowg.nl
Bezoek de website


iNNOVATORIUM

Ieleane 8 
9051 LP Stiens
innovatorium@elanowg.nl
Bezoek de website