Talentontwikkeling

Binnen Elan Onderwijsgroep erkennen we elk talent – in elke vorm en op elk niveau. Ons onderwijs gaat uit van de talenten en mogelijkheden van elke individuele leerling en is erop gericht die maximaal tot ontwikkeling te brengen en te versterken. Het zit in ons DNA dat we de leerlingen ondersteunen en stimuleren daar waar extra aandacht nodig is.

De visie op talentonderwijs wordt breed gedragen binnen de onderwijsgroep. Niet voor niets luidt de themaregel van de organisatie ‘passie voor elk talent’. Het gaat binnen het talentonderwijs nadrukkelijk niet alleen om plusgroepen voor intelligente toppers, maar om talent in elke vorm en op elk niveau. De werkgroep Talentonderwijs houdt zich bezig met de vraag hoe we het talentonderwijs binnen Elan Onderwijsgroep de komende jaren verder vorm gaan geven.