Levelgroepen

Leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn denken en leren sneller en gemakkelijker, maar ook fundamenteel anders. In de Levelgroep wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de leer- en persoonskenmerken van meer- en hoogbegaafden. De leerlingen komen hier gelijkgestemden van verschillende basisscholen tegen met wie ze kunnen praten, leren en samenwerken (delen van onderwijsbehoeften).

Het is voor de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van belang dat meer- en hoogbegaafde leerlingen elkaar regelmatig ontmoeten. Het begeleiden van deze groep leerlingen gebeurt vanuit een coachende houding van de leerkrachten, waarbij de leerlingen onder andere feedback krijgen op het eigen handelen.

Het onderwijs in de Levelgroep dient als aanvulling op het passend onderwijsaanbod van onze scholen binnen Elan Onderwijsgroep, voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8.

Op donderdag en vrijdag wordt lesgegeven van 8:45 uur tot 13:45 uur in Stiens (inloop vanaf 8:30 uur).
Adres: iNNOVATORIUM (binnen OBS De Twilling, Ieleane 8 in Stiens).