Organisatie

De 22 scholen van Elan Onderwijsgroep staan in de regio Noordwest-Fryslân, meer specifiek in de gemeenten Waadhoeke, Ferwerderadiel en Leeuwarden. Het verzorgingsgebied is een typische krimpregio; de afgelopen vier à vijf jaar is er sprake geweest van 25% krimp.

De sociaal-economische verschillen per kern zijn groot, wat zich onder meer vertaalt in het aantal kinderen met een specifieke hulp- of zorgvraag per school.

Doordat er steeds minder scholen in een dorp kunnen blijven bestaan, krijgen de scholen die overblijven een steeds centralere rol in de maatschappij, die verdergaat dan het bieden van goed onderwijs alleen.
De maatschappelijke opdracht – van betekenis zijn in de verschillende dorpen – brengt met zich mee dat we veel personeel op de scholen inzetten (minimaal 3,6 fte per school, hoe klein die ook is).
Dit heeft enerzijds te maken met het bieden van kwalitatief goed onderwijs, anderzijds met de noodzaak van extra formatie of expertise van buitenaf om te kunnen beantwoorden aan de specifieke zorgvragen die spelen. De samenwerking met de gemeenten op het gebied van zorg is groot.