Eigen kwaliteit: onze parels

Vanzelfsprekend zorgt onze stichting voor basis- en stelselkwaliteit. Onze financiën zijn op orde en onze scholen leveren de verwachte kwaliteit. Onze ambities reiken verder dan het leveren van basis- en stelselkwaliteit.

Het meest trots zijn we op onze parels:

  •  Elke dag bieden we onze leerlingen de kans om hun digitale vaardigheden op de eigen school te ontwikkelen. De collega's vanuit het iNNOVATORIUM zijn beschikbaar om hierbij te ondersteunen. We constateren dat dat leerlingen met verschillende leerstijlen in staat zijn het beste uit zichzelf te halen. Dit proces stimuleert alternatieve manieren van denken en bevordert het bedenken van creatieve oplossingen voor de uitdagingen waarmee leerlingen worden geconfronteerd om hun verschillende lesprogramma’s ;
  • Binnen Elan Onderwijsgroep hebben we korte lijntjes, zowel binnen de scholen als in de relatie tussen scholen onderling en met het servicebureau;
  • Elan Onderwijsgroep heeft Levelgroepen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen van groep 5 t/m 8.  In het aanvullende onderwijsaanbod staat ontmoeten, samenwerken, leren leren, leren denken en leren (voor het leven) centraal.
  • Binnen Elan Onderwijsgroep zijn de randvoorwaarden rondom ICT in de groepen en voor de medewerkers bovengemiddeld aanwezig;
  • Elan Onderwijsgroep biedt veel mogelijkheden voor extra ondersteuning in het kader van Passend Onderwijs;
  •  Elan Onderwijsgroep kent een bovengemiddeld scholingsbudget voor haar personeel. Aan medewerkers die zich willen ontwikkelen worden middelen beschikbaar gesteld om zich verder te bekwamen;
  • de scholen binnen Elan Onderwijsgroep werken vanuit één missie/visie en krijgen de mogelijkheid om een duidelijk onderwijskundig concept te ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn: unitonderwijs, samenwerkingsschool, drietalig, groepsdynamisch en gepersonaliseerd onderwijs.