Onderwijs op maat

We gaan ver in onderwijs op maat en zorgaanbod In het openbaar onderwijs is letterlijk elk kind welkom en is er geen enkel filter als het gaat om de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Voor ieder kind zoeken we een passend onderwijs- en (zo nodig) zorgaanbod, en daarin gaan we ver. Zo kunnen we bijvoorbeeld een kind op een school in een ander dorp opnemen als hij of zij in zijn of haar eigen dorp buiten de sociale context valt. Of betalen wij behandeltrajecten op het gebied van dyslexie of fysiotherapie als we vinden dat het voor het betreffende kind het beste is. Behandeling kan eventueel plaatsvinden op de eigen school (behandelingen worden namelijk alleen door de zorgverzekeraar vergoed als ze plaatsvinden in dyslexie- of fysiotherapiebehandelcentra).

Levelonderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
Leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn, denken en leren sneller en gemakkelijker, maar ook fundamenteel anders. In de Levelgroep wordt het onderwijsaanbod afgestemd op de leer- en persoonskenmerken van meer- en hoogbegaafden. De leerlingen komen hier gelijkgestemden van verschillende basisscholen tegen met wie ze kunnen praten, leren en samenwerken. Het is voor de ontwikkeling en het zelfvertrouwen van belang dat meer- en hoogbegaafde leerlingen elkaar regelmatig ontmoeten. 

SBO-school
SBO De Bolder in Franeker is de school voor speciaal basisonderwijs binnen Elan Onderwijsgroep. Dit type onderwijs is bedoeld voor kinderen met een (betrekkelijk) laag intelligentieniveau, voor kinderen met een leerachterstand of opvoedingsmoeilijkheden, en voor alle andere kinderen die speciale zorg en aandacht nodig hebben.

NT2-onderwijs
Binnen Elan Onderwijsgroep is OBS De Toverbal in Sint Annaparochie een school voor NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal). Specialiteit is het aanleren van de Nederlandse taal aan anderstalige basisschoolkinderen. Ons streven is om deze kinderen, zodra zij taalvaardig zijn, in te laten stromen in het reguliere basisonderwijs. Uiteraard begeleiden wij alle partijen daarbij.