Kernwaarden

Leeropbrengsten zijn belangrijk, maar net zo belangrijk – zo niet belangrijker – vinden we het dat de kinderen gezond zijn, goed in hun vel zitten en in hun kracht staan. Dat we ze een veilige omgeving bieden gedurende de tijd dat ze op school zijn. We kijken dus niet alleen naar de ‘harde’ kwaliteitsopbrengsten om tot gewenste kwalificaties te komen.

Dit komt tot uiting in de merkwaarden van Elan Onderwijsgroep: kwalitatief zeer goed onderwijs enerzijds, en een benadering met bezieling, enthousiasme en aandacht voor elk kind anderzijds. In alles wat we doen en met oog voor iedere context komen die merkwaarden terug.

De kernwaarden (hard versus zacht) vertalen zich in complementaire paren als:

hoofd <> hart
prestatie <> plezier

ik <> wij
binnen <> buiten