Kernwaarden

De kernwaarden van Elan Onderwijsgroep geven richting aan ons handelen. Met de kernwaarden geven we aan wat ons tot scholen van Elan Onderwijsgroep maakt, wat we belangrijk vinden, wat we willen zijn en waar we voor staan. De kernwaarden laten niet alleen zien wat we van onszelf verwachten maar ook wat anderen van ons mogen verwachten.

Onze kernwaarden zijn:

  • ambitieus
  • open
  • betrokken

Dit vertaalt zich in de slogan: