Stafbureau

Het stafbureau
Het stafbureau van onze stichting heeft twee hoofdtaken. Het treedt namens de Raad van Toezicht op als werkgever en het kantoor verricht ondersteunende diensten voor de scholen. De algemene leiding is in handen van de bestuurder. Onze stichting heeft staffunctionarissen voor Onderwijs en Zorg en voor Onderwijs en ICT. Daarnaast zijn er medewerkers voor financiën, huisvesting, personeelszaken en is er een controller. 

Op het stafbureau zijn werkzaam:

Aldert Hoksbergen, bestuurder (a.i.)
Telefoon: 058 253 95 80
E-mail: info@elanowg.nl

Eelke Pijnacker, controller
Telefoon: 058 253 95 85 
E-mail: epijnacker@elanowg.nl

Jannie Tadema, beleidsmedewerker algemene zaken
Telefoon: 058 253 95 83
E-mail: jtadema@elanowg.nl

Janke Feenstra, medewerker algemene zaken
Telefoon: 058 253 95 84
E-mail: jfeenstra@elanowg.nl

Teun Meijer, stafmedewerker onderwijs en ICT
Telefoon: 058 253 95 92
E-mail: tmeijer@elanowg.nl

Baukje van der Kooi, stafmedewerker onderwijs en zorg
Telefoon: 058 253 95 89 of 06 1057 71 55
E-mail: bvdkooi@elanowg.nl

Tea Wahle, stafmedewerker onderwijs en zorg
Telefoon: 058 253 95 91
E-mail: twahle@elanowg.nl

Ingrid van der Wiel, ambulant begeleider (leerproblemen)
Telefoon: 058 253 95 80
E-mail: ivdwiel@elanowg.nl

Judith Aldershof, ambulant begeleider (gedrag en werkhouding)
Telefoon: 058 253 9580
E-mail: jaldershof@elanowg.nl

Thea Groeneveld, medewerker financiën 
Telefoon: 058 253 95 87 
E-mail: tgroeneveld@elanowg.nl

Petra Warrink, financieel medewerker
Telefoon: 058 253 95 93
E-mail: pwarrink@elanowg.nl

Jan Arnoldus Boom, medewerker huisvesting
Telefoon: 058 253 95 88 
E-mail: jaboom@elanowg.nl