Servicebureau

Het servicebureau
Het servicebureau is de uitvalsbasis van de Bestuurder en beleidsmedewerkers die de scholen onderwijsinhoudelijk ten dienste staan. Tevens zijn daar mensen werkzaam die zich bezig houden met bestuursondersteuning, alsmede personele-, financiële- en facilitaire zaken.

Op het servicebureau zijn werkzaam:

mr. Sjoerd van der Galiën, voorzitter College van Bestuur
Telefoon: 058 253 95 80
E-mail: info@elanowg.nl

Jannie Tadema, beleidsmedewerker algemene zaken
Telefoon: 058 253 95 83
E-mail: jtadema@elanowg.nl

Jelmer Elting, manager HR
Telefoon: 058 253 95 81
E-mail: jelting@elanowg.nl

Teun Meijer, stafmedewerker onderwijs en ICT
Telefoon: 058 253 95 92
E-mail: tmeijer@elanowg.nl

Baukje van der Kooi, stafmedewerker onderwijs en zorg
Telefoon: 058 253 95 89
E-mail: bvdkooi@elanowg.nl

Meinalda van der Weg, beleidsmedewerker onderwijs en kwaliteit
Telefoon: 058 253 95 91
E-mail: mvdweg@elanowg.nl

Geertje Dekker, medewerker communicatie
Telefoon: 058 253 95 85
E-mail: gdekker@elanowg.nl

Marike Utzon, ambulant begeleider
Telefoon: 058 253 95 96
E-mail: mutzon@elanowg.nl

Judith Aldershof, ambulant begeleider (gedrag en werkhouding)
Telefoon: 058 253 95 86
E-mail: jaldershof@elanowg.nl

Thea Groeneveld, medewerker financiën 
Telefoon: 058 253 95 87 
E-mail: tgroeneveld@elanowg.nl

Koerina Dijkstra, medewerker personeelsadministratie
Telefoon: 058 253 95 84
E-mail: kdijkstra@elanowg.nl

Petra Warrink, financieel medewerker
Telefoon: 058 253 95 93
E-mail: pwarrink@elanowg.nl

Jan Arnoldus Boom, medewerker huisvesting
Telefoon: 058 253 95 88 
E-mail: jaboom@elanowg.nl