Organisatiestructuur

Het bestuur, het directieberaad en de GMR vormen de belangrijkste interne gesprekspartners van de directeur-bestuurder.

Op het stafbureau – direct gerelateerd aan de directeur-bestuurder – zijn medewerkers werkzaam op de volgende gebieden, waarmee het bureau de verschillende scholen faciliteert in het uitvoeren van hun beleid:

- Secretariaat
- Controlling
- Personeels- en salarisadministratie
- HR (personeel en organisatie)
- Financiële administratie
- Onderwijs en ICT
- Zorg en begeleiding
- Huisvesting