Privacy

Elan Onderwijsgroep verwerkt persoonsgegevens van kinderen die op één van onze scholen onderwijs volgen. Privacy betekent in ons geval dat leerlingen en hun ouders het recht hebben om zelf te bepalen welke informatie zij op welk moment willen prijsgeven. Daarom doen wij inspanningen om dit zo goed mogelijk te beschermen.

Op 25 mei 2018 is een nieuwe Europese wet op het gebied van privacy in werking getreden. Deze wet – de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of AVG – wordt in Nederland gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens en betreft organisaties die veel persoonsgegevens verwerken. In het kort draait deze wet om betere bescherming van privacygevoelige informatie van inwoners van de Europese Unie.

Met de volgende documenten geven wij inzicht in welke gegevens Elan Onderwijsgroep verwerkt en op welke manier wij hiermee omgaan. De GMR heeft met onderstaande documenten ingestemd. Dit geldt voor alle scholen die zijn aangesloten bij Elan Onderwijsgroep.

* Opgave verwerkte gegevens
* Privacyreglement leerlingen
* Social media reglement leerlingen

Voor vragen of meldingen kan contact opgenomen met  Ferenc Jacobs  (functionaris gegevensbescherming).