Personeel

Van personeelsleden wordt verwacht dat zij de wezenskenmerken en de grondslag van de school waar zij werken, onderschrijven. Bij benoeming, overplaatsing en noodzakelijke vermindering van personeel aan een school houdt het bestuur desgevraagd zo veel mogelijk rekening met de levensbeschouwelijke overtuiging van het personeel.

Een medewerker van Elan Onderwijsgroep:
- hanteert de beroepsstandaarden met betrekking tot de competenties en vakkennis en ontwikkelt zich continu,
- weet pedagogisch een goed klimaat te creëren,
- stemt pedagogisch en didactisch handelen af met het onderwijsconcept van de school en de onderwijsbehoeften van de kinderen,
- heeft realistische verwachtingen van de kinderen,
- stelt talentontwikkeling van kinderen als doel,
- bevordert de zelfstandigheid van de kinderen,
- werkt vanuit een onderzoekende en analyserende houding.