Verzorgingsgebied en de maatschappelijke opdracht

De 20 scholen van Elan Onderwijsgroep staan in de regio Noordwest-Fryslân, meer specifiek in de gemeenten Waadhoeke, Noardeast-Fryslân en Leeuwarden. 

Elan Onderwijsgroep speelt een prominente en invloedrijke rol in de regio. Daar waar mogelijk zoeken we samenwerking om op te komen voor de belangen van onze leerlingen en medewerkers. We willen ons onderscheiden door creatieve oplossingen te verzinnen voor zaken die ‘anderen’ beschouwen als ‘problemen’. Onze organisatie streeft er bewust naar om medewerkers te laten meedenken in overkoepelende organisaties. We beschouwen de onderwijswereld niet vanaf de zijkant. We nemen daar actief aan deel door daar waar mogelijk initiatief te nemen. Wij willen graag nadrukkelijk meedenken en meedoen.

De sociaal-economische verschillen per kern zijn groot, wat zich onder meer vertaalt in het aantal kinderen met een specifieke hulp- of zorgvraag per school.

Doordat er steeds minder scholen in een dorp kunnen blijven bestaan, krijgen de scholen die overblijven een steeds centralere rol in de maatschappij, die verdergaat dan het bieden van goed onderwijs alleen.
De maatschappelijke opdracht – van betekenis zijn in de verschillende dorpen – brengt met zich mee dat we veel personeel op de scholen inzetten (minimaal 3,7 fte per school, hoe klein die ook is).
Dit heeft enerzijds te maken met het bieden van kwalitatief goed onderwijs, anderzijds met de noodzaak van extra formatie of expertise van buitenaf om te kunnen beantwoorden aan de specifieke zorgvragen die spelen. De samenwerking met de gemeenten op het gebied van zorg is groot.