Algemeen

Missie en Visie
Bij al onze scholen staat de zorg voor kwalitatief hoogwaardig en passend onderwijs, alsmede het welzijn en welbevinden van leerlingen hoog in het vaandel. Zij geven ieder op hun eigen wijze invulling aan de missie en visie van de organisatie en proberen alles wat mogelijk is uit de kinderen te halen. Per school is een ondersteuningsprofiel vastgesteld. 

Onze slogan manifesteert zich in de parels van de organisatie, zijnde een uitstekende infrastructuur voor ICT-toepassingen (snelle wifi, alle collega's een laptop en iPads voor alle leerlingen), het iNNOVATORIUM (e-lab van waaruit scholen worden ondersteund om vorm en inhoud te geven aan onderwijs in belangrijke 21e eeuwse vaardigheden), het Talentonderwijs, en passend onderwijs (extra ondersteuning op basis van de hulpvraag van leerlingen). De nieuwste parel is het gespecialiseerd centrum voor onderwijs en zorg “Grutsk” te Franeker (www.grutskfraneker.nl).  

Strategisch beleid 
De speerpunten in het beleid liggen bij de rol van de scholen in hun omgeving, de onderwijskwaliteit, het personeel en passend onderwijs. Dat is vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan 2019-2023, dat is te vinden onder het kopje 'Praktische informatie' op deze website.