Algemeen

Missie en Visie

Elan Onderwijsgroep staat voor goed, ambitieus, innovatief en inspirerend onderwijs. Dit bieden wij in een leeromgeving waarin leerlingen, personeelsleden en ouder(s)/verzorger(s) gelijke kansen krijgen, zich welkom voelen en gewaardeerd worden.

Wij willen dat onze leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste, verantwoordelijke en empathische wereldburgers. Hierbij hebben we aandacht voor individuele talenten en hechten we veel waarde aan de verbinding tussen school, leerling, ouder(s)/verzorger(s) en omgeving.

 Elan Onderwijsgroep is een lerende, open en betrokken organisatie waar ambitie, werkplezier en vertrouwen vanzelfsprekend is.

Strategisch beleid 
De speerpunten in het beleid liggen bij de rol van de scholen in hun omgeving, de onderwijskwaliteit, het personeel en passend onderwijs. Dat is vastgelegd in het Strategisch Beleidsplan 2023-2027, dat is te vinden onder het kopje 'Praktische informatie' op deze website.