Algemeen

Elan Onderwijsgroep is de nieuwe onderwijsorganisatie die is ontstaan uit de fusie van Stichting Radius en Onderwijsgroep Fier. Beide stichtingen ontstonden na de verzelfstandigingsopdracht in het openbaar onderwijs, waarbij de gemeenten meer op afstand van het onderwijsbeleid kwamen te staan. Onderwijsgroep Fier en Stichting Radius boden beide openbaar primair onderwijs in de gemeenten Menameradiel, Het Bildt, Franekeradeel, Ferwerderadiel en Leeuwarderadeel (tegenwoordig respectievelijk de gemeenten Waadhoeke, Ferwerderadiel en Leeuwarden).
Vanwege de schaalgrootte en krimpproblematiek is besloten één gezamenlijke onderwijsgroep te vormen: een toekomstbestendige, professionele en financieel gezonde organisatie met kwalitatief goed onderwijskundig beleid, die bovendien invulling geeft aan de maatschappelijk opdracht in de verschillende dorpen van het verzorgingsgebied in Noordwest-Fryslân.